Η χλωρίωση των πισινών

Κατηγορία: Ταξίδια και ασθένειες

Είναι σημαντικό να ελέγχονται προσεκτικά και τακτικά οι ποσότητες χλωρίνης που προστίθενται στις πισίνες. Για τον περιορισμό της ανάπτυξης των μικροβίων μέσα στις πισίνες όπως και μέσα στο πόσιμο νερό χρησιμοποιείται χλωρίνη. Είναι γεγονός ότι η προσθήκη της χλωρίνης εκτός από τις θετικές της δράσεις προκαλεί και μερικά σημαντικά προβλήματα λόγω των χλωριωμένων παραγώγων που δημιουργούνται.

Οι οργανικές ουσίες που αντιδρούν με τη χλωρίνη προέρχονται από το ανθρώπινο δέρμα και από υπολείμματα των διαφόρων προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη φροντίδα του σώματος. Τα χλωριωμένα παράγωγα περιλαμβάνουν τις χημικές ουσίες της οικογένειας των τριαλομεθανίων, στις οποίες περιλαμβάνεται και το χλωροφόρμιο.

Στις πισίνες δεν πρέπει να υπάρχουν ψηλές συγκεντρώσεις χλωροφορμίου και άλλων επικίνδυνων τοξικών χλωριωμένων ουσιών. Στις πισίνες οι λουόμενοι, εκτίθενται στις ψηλές συγκεντρώσεις των χλωριωμένων παραγώγων και στο χλωροφόρμιο, βασικά δια μέσου του δέρματός τους, δια της απορρόφησης νερού και δια μέσου της εισπνοής όταν τα παράγωγα αυτά εξατμίζονται από την επιφάνεια του νερού.

Οι έγκυες γυναίκες διατρέχουν περισσότερους κινδύνους. Η δερματίτιδα μπορεί να προκληθεί σε λουόμενους είτε λόγω του ότι υπάρχει υπερβολική ποσότητα χλωρίνης στο νερό είτε από βακτήρια, ιούς ή μύκητες.

Τι πρέπει να γίνεται για τη χλωρίωση και τον έλεγχο των μικροβίων στις πισίνες;

Είναι σημαντικό να ελέγχονται προσεκτικά και τακτικά οι ποσότητες χλωρίνης που προστίθενται στις πισίνες.

Θα πρέπει επίσης να γίνεται τακτικός έλεγχος για την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων των χλωριωμένων παραγώγων και του χλωροφορμίου για να μην επιτρέπονται τα πολύ ψηλά επίπεδα που παρατηρούνται σήμερα.

Η χλωρίνη είναι μια πολύ αποτελεσματική ουσία εναντίον των μικροβίων που αναπτύσσονται μέσα στο νερό. Πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο μέτρο με τρόπο τέτοιο που να διατηρείται η αντισηπτική της ιδιότητα με όσο το δυνατό λιγότερη δημιουργία χλωριωμένων παραγώγων.

Ο μικροβιολογικός έλεγχος για ανίχνευση βακτηρίων και κρυπτοσποριδίων επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν μολυσματικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο νερό της πισίνας. Επισημαίνεται ότι τα κρυπτοσπορίδια είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στη χλωρίνη.

Επιπρόσθετα μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν θα ήταν να υποχρεώνονται τα άτομα που θα χρησιμοποιούν τις πισίνες να κάνουν ένα πολύ καλό ντους προτού εισέλθουν στο νερό και η τοποθέτηση καλύτερων συστημάτων φιλτραρίσματος του νερού στις πισίνες.


Εκτύπωση του άρθρου Στείλε σε ένα φίλο

Βλέπε σχετικά άρθρα: