Επικοινωνήστε μαζί μας

Ο σκοπός μας είναι να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε, χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια και συνεργασία. Χρειαζόμαστε ιδιαίτερα τα δικά σας σχόλια και παρατηρήσεις για όλη την εργασία που παρουσιάζεται στις ιστοσελίδες μας. Γι' αυτό σας παρακαλούμε στείλτε μας τις σκέψεις σας και τα σχόλια σας στην πιο κάτω διεύθυνση:
info@medlook.net

Τι είναι η ιστοσελίδα MEDLOOK;

Η ιστοσελίδα MEDLOOK έχει σαν στόχο τη σοβαρή, έγκυρη, συνεχή ενημέρωση για θέματα υγείας. Οι πληροφορίες που παρέχει προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς και από πηγές εγνωσμένου κύρους.

Πώς επιλέγεται και παρουσιάζεται η πληροφόρηση στο MEDLOOK;

Η παρακολούθηση των ραγδαίων επιστημονικών, ερευνητικών και ιατρικών εξελίξεων γίνεται επί συστηματικής βάσης και γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των εξελίξεων αυτών με απλό κατανοητό αλλά και ελκυστικό τρόπο. Ταυτόχρονα επιλέγονται από την μεγάλη μάζα των πληροφοριών που καθημερινά εμφανίζονται, τα γεγονότα τα οποία έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο για τη δημόσια υγεία ή αποτελούν μια πρωτοποριακή έρευνα που ανοίγει νέους ορίζοντες στον τομέα της βελτίωσης της ανθρώπινης υγείας.

Η Συντακτική Επιτροπή του MEDLOOK

Οι εργασίες που παρουσιάζονται στο MEDLOOK αποτελούν το προϊόν μιας προσεκτικής και αναλυτικής επιστημονικής έρευνας.

Η ομάδα του MEDLOOK η οποία αποτελείται από επιστήμονες, γιατρούς, τεχνολόγους και άλλους συνεργάτες, καθημερινά ερευνά για να σας παρουσιάσει χρήσιμες και αξιόλογες εργασίες.

Η ομάδα η οποία φροντίζει για την έρευνα, την σύνταξη, την παρουσίαση, την εικονογράφηση, την τεχνική επιμέλεια και τη γλωσσική ορθότητα αποτελείται από τους πιο κάτω:

Χ.Μ. Λοίζου, Σ. Γεωργίου, Ε. Ορφανού, Ν. Χριστοδούλου, Α. Βασιλείου, Δρ Α. Χριστοδούλου, Δρ Ξ. Κυριακίδη.

Επίσης το MEDLOOK επιθυμεί να ευχαριστήσει τους επιστήμονες και γιατρούς που αφιλοκερδώς προσφέρουν τις συμβουλές τους για το κοινωφελές έργο της διαφώτισης για την υγεία που προσφέρει το MEDLOOK και οι οποίοι είναι οι Δρ Α. Παναγιώτου, Δρ Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Δρ Φ.Λουκά, Δρ Λ.Λοίζου.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί και οι όροι χρήσης του MEDLOOK;

Η ιστοσελίδα MEDLOOK έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και η πληροφόρηση που παρέχεται δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει ν' αποτελεί βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζετε πρέπει απαραίτητα ν' απευθύνεστε στο γιατρό σας ο οποίος είναι ο πλέον κατάλληλος για να κάνει τη διάγνωση της περίπτωσης σας και να σας δώσει θεραπεία ή συμβουλές.

Δεν είναι σωστό να παίρνετε φάρμακα χωρίς τη συμβουλή του γιατρού σας και επιπλέον να μη τροποποιείτε τις θεραπείες που σας δίνει χωρίς να τον ενημερώνετε.

Το MEDLOOK δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα συμβεί που μπορεί να έχει σχέση με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες αυτές.

Πώς μπορεί το MEDLOOK να βοηθήσει περισσότερο;

Το MEDLOOK προσπαθεί να βοηθήσει δίνοντας ενημερωτική και διαφωτιστική πληροφόρηση.

Παραμένουμε στη διάθεση οποιουδήποτε το επιθυμήσει να δώσουμε περισσότερες διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφόρηση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
info@medlook.net